Hotline: 0839316847
Zalo: 0839316847
Email: cskh@cokhicolan.com
Địa chỉ: Số 1 Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tài khoản thanh toán

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Ngân hàng: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Chủ tài khoản: LE DUC HIEP
Số tài khoản: 22726366
Nội dung: DH + (SĐT đặt hàng)